ราคาสำหรับ Bmw Series 5

Bmw Series 5 มียานพาหนะ ผ่านการเพิ่มขึ้นของราคาขายปลีกเมื่อไม่นานมานี้ เฉพาะแบรนด์นี้เท่านั้นที่ราคาเพิ่มสูงขึ้น

฿ 2,179,177.5
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Bmw Series 5

ราคาขายปลีกสำหรับ Bmw Series 5 รถยนตร์ได้เพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนที่แล้ว ราคาเฉลี่ยใน มีนาคมเป็นของ ฿ 2,038,938. ราคาแถบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่ที่ ฿ 1,989,813 ในช่วง เมษายน. ในช่วงสองเดือนนับจากนี้(พฤษภาคม, มิถุนายน)ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ฿ 2,014,375.5 to ฿ 2,243,469. ราคาค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7 % ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นนี้มาจากราคาช่วงสี่เดือนแรก (PRECIO1!) และราคา (฿ 2,279,688) ระหว่าง กรกฎาคม และ สิงหาคม.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาค่าเฉลี่ยสำหรับ Bmw Series 5 ได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนเเรงในปีที่ผ่านมา ระหว่าง "ก่อนหน้า 2000" และ2017, ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ฿ 745,531.44.มีอัตราเงินเฟ้อที่น่าสงเกตของราคาเฉลี่ยใน "ก่อนหน้า 2000" (฿ 185,444) ขยับขึ้นจนถึง(฿ 1,854,540)in 2017. ในช่วงสองปีข้างหน้า (2018, 2019) ราคาของแบรนด์ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง 202 %. ในช่วงสองปัที่ผ่านมา, ราคาในอุตสาหกรรมรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น 6 % เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผลสรุปที่ได้มาจากการเรียนเรื่องราคาเมื่อสีปีที่ผ่านมา (฿ 2,409,942.5) และสองปีที่ได้มีการเรียนรู้(2020, 2021) ด้วยราคาของ ฿ 2,565,785.5.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับBmw Series 5รถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "มากกว่า 200,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ75 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 2,267,113). ต่อไปในราคาของ ฿ 1,236,575 และระยะทางของ"100,000 - 200,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ ระยะทางของรถที่แพงที่สุด คือ "10,000 - 25,000". ซึ่ง คือ 5% เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของยานพาหนะประมาณ "25,000 - 50,000" และราคาของ฿ 2,043,326.

ราคาของเเต่ละประเภทเชื้อเพลิง

กราฟแสดงถึงราคาเฉลี่ยของประเภทน้ำมันสำหรับBmw Series 5รถแสดงให้เห็นถึง"น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว" ประเภทของน้ำมันที่ถูกที่สุด ซึ่งคือ 59 % แพงน้อยกว่าราคาเฉลี่ยในตลาด (฿ 2,267,113) ติดตามโดย "ดีเซล"ราคาที่ ฿ 1,085,375. โดยทั่วไปน้ำมันที่ราคาถูกที่สุด คือประเภท "ดีเซล". ราคา คือ 52 % สามารถจ่ายได้มากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดโดย"น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว" ด้วยราคาของ฿ 934,556.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย สิงหาคม
หมายเลขของ Bmw Series 5 ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
จำนวนรถที่แจ้งประเภทน้ำมันที่ใช้งาน
฿ 2,267,113
28,881
28,881
17,360
831
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ