ราคาสำหรับ Chevrolet Optra

Chevrolet Optra มียานพาหนะ มีราคาที่ยังคงเหมือนเดิมในช่วงเดือนสุดท้าย เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่มีราคาคงที่ในช่วงนี้

฿ 118,556.83
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Chevrolet Optra

ราคาขายสำหรับ Chevrolet Optra รถยังคงมีต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนที่แล้ว ราคาเฉลี่ยสำหรับ มีนาคม คือ ฿ 114,604. ในช่วง เมษายน มีการลดลงของราคาขายอย่างเล็กน้อยจนถึง ฿ 106,676. ในช่วงสองเดือนนับจากนี้(พฤษภาคม, มิถุนายน)ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ฿ 110,640 to ฿ 124,345.5. ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, ราคาเฉลี่ยแทบจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง, ยังคงเหมือนเดิมจาก ฿ 117,492.75 to ฿ 120,685 ระหว่าง กรกฎาคม และ สิงหาคม.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาค่าเฉลี่ยสำหรับ Chevrolet Optra ได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนเเรงในปีที่ผ่านมา ระหว่าง 2004 y 2007,ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ฿ 100,898. มีราคาในอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มจาก (฿ 98,333)ถึง (฿ 110,250). ในช่วงสองปีข้างหน้า (2008, 2009), ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น14 % ขยับจาก !PRECIO1! ถึง ฿ 114,535.5, ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคายังคงเท่ากับเมื่อ 4 ปีที่แล้ว, จากราคาเดิมของ ฿ 119,469.75 ใน 2010 และ ฿ 124,404 ช่วง 2011.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับChevrolet Optraรถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "100,000 - 200,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ10 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 113,656). ต่อไปในราคาของ ฿ 122,458 และระยะทางของ"น้อยกว่า 10,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ ระยะทางของรถที่แพงที่สุด คือ "มากกว่า 200,000". ซึ่ง คือ 17% เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของยานพาหนะประมาณ "น้อยกว่า 10,000" และราคาของ฿ 122,458.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย สิงหาคม
หมายเลขของ Chevrolet Optra ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
฿ 113,656
1,288
1,224
1,242
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ