ราคาสำหรับ Chevrolet Sonic

Chevrolet Sonic มียานพาหนะ มีราคาที่ยังคงเหมือนเดิมในช่วงเดือนสุดท้าย เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่มีราคาคงที่ในช่วงนี้

฿ 206,113.67
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Chevrolet Sonic

ราคาขายสำหรับ Chevrolet Sonic รถยังคงมีต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนที่แล้ว ราคาเฉลี่ยสำหรับ มีนาคม คือ ฿ 206,250. ในช่วง เมษายน มีการลดลงของราคาขายอย่างเล็กน้อยจนถึง ฿ 182,104. ราคาขายเฉลี่ยยังคงที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, มาจาก ฿ 194,177 ถึง ฿ 199,477.5. ราคาค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14 % ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นนี้มาจากราคาช่วงสี่เดือนแรก (PRECIO1!) และราคา (฿ 224,686.5) ระหว่าง กรกฎาคม และ สิงหาคม.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาค่าเฉลี่ยสำหรับ Chevrolet Sonic แพงมากขึ้นในปีที่ผ่านมา ระหว่าง 2012 และ2015, ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ฿ 217,356.มีอัตราเงินเฟ้อที่น่าสงเกตของราคาเฉลี่ยใน 2012 (฿ 202,125) ขยับขึ้นจนถึง(฿ 243,400)in 2015.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับChevrolet Sonicรถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "50,000 - 100,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ13 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 221,061). ต่อไปในราคาของ ฿ 199,905 และระยะทางของ"100,000 - 200,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ ระยะทางของรถที่แพงที่สุด คือ "น้อยกว่า 10,000". ซึ่ง คือ 11% เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของยานพาหนะประมาณ "25,000 - 50,000" และราคาของ฿ 236,600.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย สิงหาคม
หมายเลขของ Chevrolet Sonic ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
฿ 221,061
1,366
1,332
1,366
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ