ราคาสำหรับ Isuzu MU-X

Isuzu MU-X มียานพาหนะ มีราคาที่ยังคงเหมือนเดิมในช่วงเดือนสุดท้าย เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่มีราคาคงที่ในช่วงนี้

฿ 1,011,345.33
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Isuzu MU-X

ราคาขายสำหรับ Isuzu MU-X รถยังคงมีต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนที่แล้ว ราคาเฉลี่ยใน มีนาคมเป็นของ ฿ 987,187. ราคาแถบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่ที่ ฿ 985,663 ในช่วง เมษายน. ราคาขายเฉลี่ยยังคงที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, มาจาก ฿ 986,425 ถึง ฿ 1,014,850. ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, ราคาเฉลี่ยแทบจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง, ยังคงเหมือนเดิมจาก ฿ 1,000,637.5 to ฿ 1,032,761 ระหว่าง กรกฎาคม และ สิงหาคม.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาค่าเฉลี่ยสำหรับ Isuzu MU-X แพงมากขึ้นในปีที่ผ่านมา ระหว่าง 2013 และ 2016, ราคาเฉลี่ยเคยอยู่ที่ ฿ 745,020.25. ในช่วงเวลานี้, ราคาคงที่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงสองปีข้างหน้า (2017, 2018) ราคาของแบรนด์ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง 21 %. ในช่วงสองปัที่ผ่านมา, ราคาในอุตสาหกรรมรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น 5 % เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผลสรุปที่ได้มาจากการเรียนเรื่องราคาเมื่อสีปีที่ผ่านมา (฿ 948,631) และสองปีที่ได้มีการเรียนรู้(2019, 2020) ด้วยราคาของ ฿ 997,791.5.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับIsuzu MU-Xรถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "มากกว่า 200,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ30 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 1,029,136). ต่อไปในราคาของ ฿ 811,724 และระยะทางของ"100,000 - 200,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ ระยะทางของรถที่แพงที่สุด คือ "10,000 - 25,000". ซึ่ง คือ 1% เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของยานพาหนะประมาณ "25,000 - 50,000" และราคาของ฿ 913,000.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย สิงหาคม
หมายเลขของ Isuzu MU-X ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
฿ 1,029,136
10,645
10,645
8,370
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ