ราคาสำหรับ Isuzu Rodeo

Isuzu Rodeo มียานพาหนะ ประสบการณ์ได้นำมาพิจารณาลดราคาขายเมื่อไม่นานมานี้ รุ่นนี้ได้ผ่านการลดลงของราคาขายอย่างรุนแรง

฿ 261,562.67
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Isuzu Rodeo

ราคาขายสำหรับ Isuzu Rodeo รถได้มีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างมากในช่วง 6 เดือนที่เราได้ศึกษามา ราคาเฉลี่ยสำหรับ มีนาคม คือ ฿ 315,533. ในช่วง เมษายน มีการลดลงของราคาขายอย่างเล็กน้อยจนถึง ฿ 272,667. ในสองเดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม, มิถุนายน) ราคาขายได้ผ่านการลดค่าเงินของ -14 เปอร์เซ็นต์ของราคาเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เมื่อสองเดือนก่อนหน้า ในช่วงสองเดือนที่่ผ่านมา, ราคาได้ผ่านมาถึง-13 % การลดค่าของเงินเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลียก่อนหน้าที่ตกลงจาก ฿ 273,273 ถึง ฿ 238,142 ในระหว่าง กรกฎาคม เเละ สิงหาคม.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับIsuzu Rodeoรถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "น้อยกว่า 10,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ12 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 240,067). ต่อไปในราคาของ ฿ 265,625 และระยะทางของ"100,000 - 200,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ ระยะทางของรถที่แพงที่สุด คือ "100,000 - 200,000". ซึ่ง คือ 11% เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของยานพาหนะประมาณ "น้อยกว่า 10,000" และราคาของ฿ 210,167.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย สิงหาคม
หมายเลขของ Isuzu Rodeo ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
฿ 240,067
569
135
469
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ