ราคาสำหรับ Mercedes Benz 190

Mercedes Benz 190 มียานพาหนะ ประสบการณ์ได้นำมาพิจารณาลดราคาขายเมื่อไม่นานมานี้ รุ่นนี้ได้ผ่านการลดลงของราคาขายอย่างรุนแรง

฿ 92,333.33
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Mercedes Benz 190

ราคาขายสำหรับ Mercedes Benz 190 รถได้มีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างมากในช่วง 6 เดือนที่เราได้ศึกษามา ใน มีนาคม ราคาเฉลี่ยของยานพาหนะ คือ ฿ 111,000. ในช่วง เมษายน ราคาผ่านช่วงฝึดเคืองอย่างรุนแรงจนถึง฿ 89,000. ราคาขายเฉลี่ยยังคงที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, มาจาก ฿ 100,000 ถึง ฿ 96,000. ในช่วงสองเดือนที่ผ่าน, ราคาได้ผ่านการลดค่าเงินอย่างรุนแรงของ-17 % เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 4 ครั้งก่อนหน้า ที่ลดลงมาจาก฿ 98,000 to ฿ 81,000.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย สิงหาคม
หมายเลขของ Mercedes Benz 190 ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
฿ 77,667
265
265
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ