ราคาสำหรับ Mitsubishi L200

Mitsubishi L200 มียานพาหนะ มีราคาที่ยังคงเหมือนเดิมในช่วงเดือนสุดท้าย เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่มีราคาคงที่ในช่วงนี้

฿ 150,774.5
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Mitsubishi L200

ราคาขายสำหรับ Mitsubishi L200 รถยังคงมีต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนที่แล้ว ราคาเฉลี่ยใน มีนาคมเป็นของ ฿ 154,364. ราคาแถบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่ที่ ฿ 148,333 ในช่วง เมษายน. ราคาขายเฉลี่ยยังคงที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, มาจาก ฿ 151,348.5 ถึง ฿ 154,312. ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, ราคาเฉลี่ยแทบจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง, ยังคงเหมือนเดิมจาก ฿ 152,830.25 to ฿ 146,663 ระหว่าง กรกฎาคม และ สิงหาคม.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาเฉลี่ยสำหรับ Mitsubishi L200ได้ตกลงในช่วงปีล่าสุด ในช่วงแรกที่วิเคราะห์ตัวอย่าง (2000 - 2005), ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ ฿ 148,527.67. ในช่วงเวลานี้, ราคาสำหรับ 2000 ซึ่งเป็น ฿ 158,250 ลดลงถึง ฿ 145,000 ในระหว่าง 2005.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับMitsubishi L200รถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "น้อยกว่า 10,000"เป็นคันที่แพงที่สุด ซึ่งคือ3 % เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด(฿ 150,267).ต่อไปในราคาของ฿ 156,200 และระยะทางของ "มากกว่า 200,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ ระยะทางของรถที่แพงที่สุด คือ "มากกว่า 200,000". ซึ่ง คือ 4% เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของยานพาหนะประมาณ "น้อยกว่า 10,000" และราคาของ฿ 154,750.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย สิงหาคม
หมายเลขของ Mitsubishi L200 ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
฿ 150,267
699
454
617
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ