ราคาสำหรับ Nissan Tiida

Nissan Tiida มียานพาหนะ ได้ผ่านการปรับตัวลดลงในราคาขายปลีกเมื่อไม่นานมานี้ รุ่นนี้ได้ผ่านการตกลงของราคาขายทั้งหมดมาแล้ว

฿ 196,536.33
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Nissan Tiida

ราคาขายสำหรับ Nissan Tiida รถได้ตกลงในช่วง 6 เดือนที่เราได้ทำการวิเคราะห์ ราคาเฉลี่ยสำหรับ มีนาคม คือ ฿ 205,902. ในช่วง เมษายน มีการลดลงของราคาขายอย่างเล็กน้อยจนถึง ฿ 184,922. ราคาขายเฉลี่ยยังคงที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, มาจาก ฿ 195,412 ถึง ฿ 189,166. ราคาค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7 % ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นนี้มาจากราคาช่วงสี่เดือนแรก (PRECIO1!) และราคา (฿ 205,031) ระหว่าง กรกฎาคม และ สิงหาคม.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาค่าเฉลี่ยสำหรับ Nissan Tiida ได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนเเรงในปีที่ผ่านมา ระหว่าง 2006 และ 2008, ราคาเฉลี่ยเคยอยู่ที่ ฿ 173,176. ในช่วงเวลานี้, ราคาคงที่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงสองปีข้างหน้า (2009, 2010), ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น12 % ขยับจาก !PRECIO1! ถึง ฿ 194,122.5, ในช่วงสองปัที่ผ่านมา, ราคาในอุตสาหกรรมรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น 10 % เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผลสรุปที่ได้มาจากการเรียนเรื่องราคาเมื่อสีปีที่ผ่านมา (฿ 215,192.5) และสองปีที่ได้มีการเรียนรู้(2011, 2012) ด้วยราคาของ ฿ 236,262.5.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับNissan Tiidaรถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "มากกว่า 200,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ22 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 198,687). ต่อไปในราคาของ ฿ 182,048 และระยะทางของ"100,000 - 200,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ ระยะทางของรถที่แพงที่สุด คือ "50,000 - 100,000". ซึ่ง คือ 10% เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของยานพาหนะประมาณ "น้อยกว่า 10,000" และราคาของ฿ 205,667.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย สิงหาคม
หมายเลขของ Nissan Tiida ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
฿ 198,687
1,414
1,403
1,414
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ