ราคาสำหรับ Toyota Corolla Altis

Toyota Corolla Altis มียานพาหนะ มีราคาที่ยังคงเหมือนเดิมในช่วงเดือนสุดท้าย เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่มีราคาคงที่ในช่วงนี้

฿ 696,508.33
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Toyota Corolla Altis

ราคาขายสำหรับ Toyota Corolla Altis รถยังคงมีต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนที่แล้ว ราคาเฉลี่ยใน กุมภาพันธ์เป็นของ ฿ 708,238. ราคาแถบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่ที่ ฿ 701,588 ในช่วง มีนาคม. ราคาขายเฉลี่ยยังคงที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, มาจาก ฿ 704,913 ถึง ฿ 694,156. ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, ราคาเฉลี่ยแทบจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง, ยังคงเหมือนเดิมจาก ฿ 699,534.5 to ฿ 690,456 ระหว่าง มิถุนายน และ กรกฎาคม.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาค่าเฉลี่ยสำหรับ Toyota Corolla Altis ได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนเเรงในปีที่ผ่านมา ระหว่าง 2001 และ2014, ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ฿ 258,127.5.มีอัตราเงินเฟ้อที่น่าสงเกตของราคาเฉลี่ยใน 2001 (฿ 124,111) ขยับขึ้นจนถึง(฿ 537,100)in 2014. ในช่วงสองปีข้างหน้า (2015, 2016) ราคาของแบรนด์ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง 112 %. ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคายังคงเท่ากับเมื่อ 4 ปีที่แล้ว, จากราคาเดิมของ ฿ 571,978.75 ใน 2017 และ ฿ 595,895.5 ช่วง 2018.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับToyota Corolla Altisรถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "มากกว่า 200,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ46 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 677,862). ต่อไปในราคาของ ฿ 497,548 และระยะทางของ"25,000 - 50,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ จำนวนระยะทางของรถที่สามารถจ่ายได้ที่สุด คือ"น้อยกว่า 10,000". ซึ่ง คือ 11% แพงน้อยกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของรถเหล่านั้นประมาณ"50,000 - 100,000"ราคาที่฿ 571,687.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย กรกฎาคม
หมายเลขของ Toyota Corolla Altis ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
฿ 677,862
104,890
104,890
40,288
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ