ราคาสำหรับ Volvo 940

Volvo 940 มียานพาหนะ มีราคาที่ยังคงเหมือนเดิมในช่วงเดือนสุดท้าย เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่มีราคาคงที่ในช่วงนี้

฿ 104,218.67
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Volvo 940

ราคาขายสำหรับ Volvo 940 รถยังคงมีต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนที่แล้ว ราคาเฉลี่ยสำหรับ มีนาคม คือ ฿ 105,429. ในช่วง เมษายน มีการลดลงของราคาขายอย่างเล็กน้อยจนถึง ฿ 97,750. ราคาขายเฉลี่ยยังคงที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, มาจาก ฿ 101,589.5 ถึง ฿ 101,400. ราคาค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8 % ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นนี้มาจากราคาช่วงสี่เดือนแรก (PRECIO1!) และราคา (฿ 109,666.5) ระหว่าง กรกฎาคม และ สิงหาคม.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับVolvo 940รถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "มากกว่า 200,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ28 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 105,333). ต่อไปในราคาของ ฿ 121,000 และระยะทางของ"น้อยกว่า 10,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ ระยะทางของรถที่แพงที่สุด คือ "น้อยกว่า 10,000". ซึ่ง คือ 15% เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของยานพาหนะประมาณ "มากกว่า 200,000" และราคาของ฿ 76,000.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย สิงหาคม
หมายเลขของ Volvo 940 ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
฿ 105,333
300
266
268
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ