ราคาสำหรับ Isuzu

Isuzu มียานพาหนะ มีราคาที่ยังคงเหมือนเดิมในช่วงเดือนสุดท้าย เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่มีราคาคงที่ในช่วงนี้

฿ 1,032,680.83
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Isuzu

ราคาขายสำหรับ Isuzu รถยังคงมีต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนที่แล้ว ราคาเฉลี่ยใน มิถุนายนเป็นของ ฿ 1,022,163. ราคาแถบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่ที่ ฿ 1,044,036 ในช่วง กรกฎาคม. ราคาขายเฉลี่ยยังคงที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, มาจาก ฿ 1,033,099.5 ถึง ฿ 1,032,299.5. ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, ราคาเฉลี่ยแทบจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง, ยังคงเหมือนเดิมจาก ฿ 1,032,699.5 to ฿ 1,032,643.5 ระหว่าง ตุลาคม และ พฤศจิกายน.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาค่าเฉลี่ยสำหรับ Isuzu ได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนเเรงในปีที่ผ่านมา ระหว่าง "ก่อนหน้า 2000" และ2017, ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ฿ 426,349.06.มีอัตราเงินเฟ้อที่น่าสงเกตของราคาเฉลี่ยใน "ก่อนหน้า 2000" (฿ 138,971) ขยับขึ้นจนถึง(฿ 871,413)in 2017. ในช่วงสองปีข้างหน้า (2018, 2019) ราคาของแบรนด์ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง 112 %. ในช่วงสองปีที่ผ่านมา, ราคาในอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ผ่านภาวะฝืดเคืองของ -7 % เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยเมื่อ 4 ปีที่แล้วได้รับราคามาจากตัวอย่างก่อนหน้านี้เมื่อสีปีที่เเล้ว (฿ 848,004.75) และการวิเคราะห์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (2020, 2021) ด้วยราคาของ ฿ 792,409.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับIsuzu รถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "มากกว่า 200,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ49 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 1,040,225). ต่อไปในราคาของ ฿ 809,747 และระยะทางของ"10,000 - 25,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ จำนวนระยะทางของรถที่สามารถจ่ายได้ที่สุด คือ"น้อยกว่า 10,000". ซึ่ง คือ 10% แพงน้อยกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของรถเหล่านั้นประมาณ"50,000 - 100,000"ราคาที่฿ 873,963.

ราคาของเเต่ละประเภทเชื้อเพลิง

กราฟแสดงถึงราคาเฉลี่ยของประเภทน้ำมันสำหรับIsuzu รถแสดงให้เห็นถึง"น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว" ประเภทของน้ำมันที่ถูกที่สุด ซึ่งคือ 66 % แพงน้อยกว่าราคาเฉลี่ยในตลาด (฿ 1,040,225) ติดตามโดย "ดีเซล"ราคาที่ ฿ 519,975. โดยทั่วไปน้ำมันที่ราคาถูกที่สุด คือประเภท "ดีเซล". ราคา คือ 50 % สามารถจ่ายได้มากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดโดย"น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว" ด้วยราคาของ฿ 349,222.

ราคาตามจำนวนประตู

กราฟแสดงราคาเฉลี่ยสำหรับยานพาหนะที่มีประตู Isuzu รถยนตร์ที่มีราคาถูกที่สุดมี 2 ประตู ซึ่ง คือ 65 % ถูกกว่าราคาเฉลี่ยสำหรับราคาของรุ่นนี้ ฿ 367,699. รถที่มีราคาต่ำที่สุดมี 4 ประตูและมี56 % ถูกกว่าค่าเฉลี่ยที่แสดงก่อนหน้า

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย พฤศจิกายน
หมายเลขของ Isuzu ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
จำนวนรถที่แจ้งประเภทน้ำมันที่ใช้งาน
จำนวนรถที่แจ้งจำนวนประตู
฿ 1,040,225
608,610
608,610
191,286
34,751
63,124
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ