ราคาสำหรับ Nissan

Nissan มียานพาหนะ ผ่านการเพิ่มขึ้นของราคาขายเมื่อไม่นานมานี้ มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในราคาขายของรุ่นนี้

฿ 3,345,820.2
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Nissan

ราคาขายปลีกสำหรับ Nissan รถได้ผ่านการเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 6 เดือนที่แล้ว การวิเคราะห์ในช่วงเดือนแรก เมษายน ราคาเฉลี่ย คือ ฿ 2,077,575. พฤษภาคม ได้ผ่านช่วงอัตราเงินเฟ้อที่ราคาขึ้นอย่างรุนแรงจนถึง ฿ 2,628,888. ในช่วงสองเดือนนับจากนี้ (มิถุนายน, กรกฎาคม) ราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากประสบการณ์, ปรับตัวขึ้น 54 % จาก ฿ 2,353,231.5 to ฿ 3,630,944. ในช่วงสองเดือนที่ผ่าน, ราคาได้ผ่านการลดค่าเงินอย่างรุนแรงของ-20 % เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 4 ครั้งก่อนหน้า ที่ลดลงมาจาก฿ 2,992,087.75 to ฿ 2,380,375.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย กันยายน
หมายเลขของ Nissan ใช้โฆษณาทั้งหมด
ไม่มีข้อมูล
0
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ