ราคาสำหรับ Volvo

Volvo มียานพาหนะ ผ่านการเพิ่มขึ้นของราคาขายปลีกเมื่อไม่นานมานี้ เฉพาะแบรนด์นี้เท่านั้นที่ราคาเพิ่มสูงขึ้น

฿ 1,687,679.33
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Volvo

ราคาขายปลีกสำหรับ Volvo รถยนตร์ได้เพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนที่แล้ว ใน กรกฎาคม ราคาของรถ คือ ฿ 1,590,088 เพิ่มขึ้นถึง ฿ 1,701,838 ใน สิงหาคม. ราคาขายเฉลี่ยยังคงที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา, มาจาก ฿ 1,645,963 ถึง ฿ 1,652,063. ราคาค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7 % ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นนี้มาจากราคาช่วงสี่เดือนแรก (PRECIO1!) และราคา (฿ 1,765,012) ระหว่าง พฤศจิกายน และ ธันวาคม.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาค่าเฉลี่ยสำหรับ Volvo ได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนเเรงในปีที่ผ่านมา ระหว่าง "ก่อนหน้า 2000" และ2017, ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ฿ 484,639.59.มีอัตราเงินเฟ้อที่น่าสงเกตของราคาเฉลี่ยใน "ก่อนหน้า 2000" (฿ 95,111) ขยับขึ้นจนถึง(฿ 1,640,938)in 2017. ในช่วงสองปีข้างหน้า (2018, 2019) ราคาของแบรนด์ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง 256 %. ในช่วงสองปัที่ผ่านมา, ราคาในอุตสาหกรรมรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น 9 % เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผลสรุปที่ได้มาจากการเรียนเรื่องราคาเมื่อสีปีที่ผ่านมา (฿ 1,888,612) และสองปีที่ได้มีการเรียนรู้(2020, 2021) ด้วยราคาของ ฿ 2,051,341.5.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับVolvo รถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "มากกว่า 200,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ86 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 1,798,986). ต่อไปในราคาของ ฿ 516,800 และระยะทางของ"100,000 - 200,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ ระยะทางของรถที่แพงที่สุด คือ "10,000 - 25,000". ซึ่ง คือ 5% เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของยานพาหนะประมาณ "25,000 - 50,000" และราคาของ฿ 1,568,419.

ราคาของเเต่ละประเภทเชื้อเพลิง

กราฟแสดงถึงราคาเฉลี่ยของประเภทน้ำมันสำหรับVolvo รถแสดงให้เห็นถึง"น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว" ประเภทของน้ำมันที่ถูกที่สุด ซึ่งคือ 73 % แพงน้อยกว่าราคาเฉลี่ยในตลาด (฿ 1,798,986) ติดตามโดย "ดีเซล"ราคาที่ ฿ 667,000. โดยทั่วไปน้ำมันที่ราคาถูกที่สุด คือประเภท "ดีเซล". ราคา คือ 63 % สามารถจ่ายได้มากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดโดย"น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว" ด้วยราคาของ฿ 478,563.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย ธันวาคม
หมายเลขของ Volvo ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
จำนวนรถที่แจ้งประเภทน้ำมันที่ใช้งาน
฿ 1,798,986
12,515
12,515
11,465
704
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ
อื่นๆ Volvo รุ่น
฿ 101,700