ราคาสำหรับ Volvo

Volvo มียานพาหนะ ผ่านการเพิ่มขึ้นของราคาขายเมื่อไม่นานมานี้ มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในราคาขายของรุ่นนี้

฿ 1,434,345.2
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Volvo

ราคาขายปลีกสำหรับ Volvo รถได้ผ่านการเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 6 เดือนที่แล้ว การวิเคราะห์ในช่วงเดือนแรก เมษายน ราคาเฉลี่ย คือ ฿ 1,010,300. พฤษภาคม ได้ผ่านช่วงอัตราเงินเฟ้อที่ราคาขึ้นอย่างรุนแรงจนถึง ฿ 1,275,875. ในช่วงสองเดือนนับจากนี้ (มิถุนายน, กรกฎาคม) ราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากประสบการณ์, ปรับตัวขึ้น 39 % จาก ฿ 1,143,087.5 to ฿ 1,591,856.5. ในช่วงสองเดือนที่ผ่าน, ราคาได้ผ่านการลดค่าเงินอย่างรุนแรงของ-38 % เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 4 ครั้งก่อนหน้า ที่ลดลงมาจาก฿ 1,367,472 to ฿ 850,919.

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย กันยายน
หมายเลขของ Volvo ใช้โฆษณาทั้งหมด
ไม่มีข้อมูล
0
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ