ราคาสำหรับ Chevrolet

Chevrolet มียานพาหนะ มีราคาที่ยังคงเหมือนเดิมในช่วงเดือนสุดท้าย เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่มีราคาคงที่ในช่วงนี้

฿ 1,216,984.67
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Chevrolet

ราคาขายสำหรับ Chevrolet รถยังคงมีต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนที่แล้ว การวิเคราะห์ในช่วงเดือนแรก มิถุนายน ราคาเฉลี่ย คือ ฿ 1,171,413. กรกฎาคม ได้ผ่านช่วงอัตราเงินเฟ้อที่ราคาขึ้นอย่างรุนแรงจนถึง ฿ 1,564,436. ในสองเดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม, กันยายน) ราคาขายได้ผ่านการลดค่าเงินของ -9 เปอร์เซ็นต์ของราคาเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เมื่อสองเดือนก่อนหน้า ในช่วงสองเดือนที่ผ่าน, ราคาได้ผ่านการลดค่าเงินอย่างรุนแรงของ-20 % เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 4 ครั้งก่อนหน้า ที่ลดลงมาจาก฿ 1,303,296 to ฿ 1,044,362.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาค่าเฉลี่ยสำหรับ Chevrolet ได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนเเรงในปีที่ผ่านมา ระหว่าง 2001 และ2016, ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ฿ 304,012.41.มีอัตราเงินเฟ้อที่น่าสงเกตของราคาเฉลี่ยใน 2001 (฿ 109,333) ขยับขึ้นจนถึง(฿ 469,897)in 2016. ในช่วงสองปีข้างหน้า (2017, 2018) ราคาของแบรนด์ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง 61 %. ในช่วงสองปัที่ผ่านมา, ราคาในอุตสาหกรรมรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น 15 % เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผลสรุปที่ได้มาจากการเรียนเรื่องราคาเมื่อสีปีที่ผ่านมา (฿ 574,700.75) และสองปีที่ได้มีการเรียนรู้(2019, 2020) ด้วยราคาของ ฿ 659,327.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับChevrolet รถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "มากกว่า 200,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ75 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 1,007,862). ต่อไปในราคาของ ฿ 446,311 และระยะทางของ"25,000 - 50,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ จำนวนระยะทางของรถที่สามารถจ่ายได้ที่สุด คือ"10,000 - 25,000". ซึ่ง คือ 23% แพงน้อยกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของรถเหล่านั้นประมาณ"น้อยกว่า 10,000"ราคาที่฿ 677,662.

ราคาของเเต่ละประเภทเชื้อเพลิง

กราฟแสดงถึงราคาเฉลี่ยของประเภทน้ำมันสำหรับChevrolet รถแสดงให้เห็นถึง"น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว" ประเภทของน้ำมันที่ถูกที่สุด ซึ่งคือ 72 % แพงน้อยกว่าราคาเฉลี่ยในตลาด (฿ 1,007,862) ติดตามโดย "ดีเซล"ราคาที่ ฿ 457,810. โดยทั่วไปน้ำมันที่ราคาถูกที่สุด คือประเภท "ดีเซล". ราคา คือ 55 % สามารถจ่ายได้มากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดโดย"น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว" ด้วยราคาของ฿ 281,326.

ราคาตามจำนวนประตู

กราฟแสดงราคาเฉลี่ยสำหรับยานพาหนะที่มีประตู Chevrolet รถยนตร์ที่มีราคาถูกที่สุดมี 2 ประตู ซึ่ง คือ 65 % ถูกกว่าราคาเฉลี่ยสำหรับราคาของรุ่นนี้ ฿ 352,846. รถที่มีราคาต่ำที่สุดมี 4 ประตูและมี63 % ถูกกว่าค่าเฉลี่ยที่แสดงก่อนหน้า

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย พฤศจิกายน
หมายเลขของ Chevrolet ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
จำนวนรถที่แจ้งประเภทน้ำมันที่ใช้งาน
จำนวนรถที่แจ้งจำนวนประตู
฿ 1,007,862
159,715
159,715
71,623
15,618
15,198
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ