ราคาสำหรับ Mercedes Benz

Mercedes Benz มียานพาหนะ มีราคาที่ยังคงเหมือนเดิมในช่วงเดือนสุดท้าย เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่มีราคาคงที่ในช่วงนี้

฿ 4,905,810.67
ราคาเฉลี่ย ุ6 เดือนที่เเล้ว
ราคาสำหรับ Mercedes Benz

ราคาขายสำหรับ Mercedes Benz รถยังคงมีต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนที่แล้ว ใน มิถุนายน ราคาของรถ คือ ฿ 4,926,738 เพิ่มขึ้นถึง ฿ 5,396,488 ใน กรกฎาคม. ในสองเดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม, กันยายน) ราคาขายได้ผ่านการลดค่าเงินของ -7 เปอร์เซ็นต์ของราคาเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เมื่อสองเดือนก่อนหน้า ในช่วงสองเดือนที่่ผ่านมา, ราคาได้ผ่านมาถึง-5 % การลดค่าของเงินเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลียก่อนหน้าที่ตกลงจาก ฿ 4,992,666 ถึง ฿ 4,732,100 ในระหว่าง ตุลาคม เเละ พฤศจิกายน.

ราคาค่าลงทะเบียนต่อปี

ราคาค่าเฉลี่ยสำหรับ Mercedes Benz ได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนเเรงในปีที่ผ่านมา ระหว่าง "ก่อนหน้า 2000" และ2017, ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ฿ 1,145,820.62.มีอัตราเงินเฟ้อที่น่าสงเกตของราคาเฉลี่ยใน "ก่อนหน้า 2000" (฿ 268,562) ขยับขึ้นจนถึง(฿ 2,906,825)in 2017. ในช่วงสองปีข้างหน้า (2018, 2019) ราคาของแบรนด์ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง 197 %. ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคายังคงเท่ากับเมื่อ 4 ปีที่แล้ว, จากราคาเดิมของ ฿ 3,467,984.75 ใน 2020 และ ฿ 3,532,044.5 ช่วง 2021.

ราคาต่อไมล์

กราฟที่แสดงราคาสำหรับMercedes Benz รถที่แสดงระยะทาง คือรถที่มีการสะสมระยะทางภายในของ "มากกว่า 200,000" คือคันที่มีราคาต่ำที่สุด ซึ่งคือ90 % สามารถจ่ายได้ในราคาเฉลี่ย (฿ 4,743,175). ต่อไปในราคาของ ฿ 2,053,888 และระยะทางของ"100,000 - 200,000" เราสามารถพบยานพาหนะดังต่อไปนี้ จำนวนระยะทางของรถที่สามารถจ่ายได้ที่สุด คือ"น้อยกว่า 10,000". ซึ่ง คือ 7% แพงน้อยกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดตามระยะทางของรถเหล่านั้นประมาณ"10,000 - 25,000"ราคาที่฿ 3,697,650.

ราคาของเเต่ละประเภทเชื้อเพลิง

กราฟแสดงถึงราคาเฉลี่ยของประเภทน้ำมันสำหรับMercedes Benz รถแสดงให้เห็นถึง"น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว" ประเภทของน้ำมันที่ถูกที่สุด ซึ่งคือ 70 % แพงน้อยกว่าราคาเฉลี่ยในตลาด (฿ 4,743,175) ติดตามโดย "ดีเซล"ราคาที่ ฿ 1,464,875. โดยทั่วไปน้ำมันที่ราคาถูกที่สุด คือประเภท "ดีเซล". ราคา คือ 69 % สามารถจ่ายได้มากกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดโดย"น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว" ด้วยราคาของ฿ 1,421,313.

ราคาตามจำนวนประตู

กราฟแสดงราคาเฉลี่ยสำหรับMercedes Benz รถแสดงคันที่มี3 ประตูที่ถูกที่สุด ซึ่ง คือ 80 % สามารถจ่ายได้มากกว่าราคาเฉลี่ย (฿ 4,743,175). เหล่านี้ถูกใช้โดยพวกที่มี 4ประตูที่มีราคาเฉลี่ยของ฿ 1,619,813. รถที่มีราคาต่ำที่สุดมี 2 ประตูและมี65 % ถูกกว่าค่าเฉลี่ยที่แสดงก่อนหน้า

ชาร์ตข้อมูล
ราคาเฉลี่ย พฤศจิกายน
หมายเลขของ Mercedes Benz ใช้โฆษณาทั้งหมด
จำนวนรถที่แจ้งปีที่ลงทะเบียน
จำนวนรถที่แจ้งระยะทางการใช้งาน
จำนวนรถที่แจ้งประเภทน้ำมันที่ใช้งาน
จำนวนรถที่แจ้งจำนวนประตู
฿ 4,743,175
578,486
578,486
182,202
51,015
45,247
** ข้อมูลกราฟที่เป็นโมฆะ หรือ มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะได้มูลค่าที่น่าเชื่อถือ